Simpozionul Național Aforismele lui Brâncuși

Profesori coordonatori:

Prof. Mititica Gabriela

Prof. Chiliban Denisa

#Argument

Simpozionul reprezintă un prilej de a ne aminti că Brâncuși e încă viu în conștiinţa gorjenilor prin cuvintele sale geniale, prin aforismele care l-au situat dincolo de sculptură, în galeria celor mai însemnaţi cugetători ai lumii. Cu toţii cunoaștem sculpturile marelui Brâncuși, le apreciem și ne mândrim cu ele, însă puţini cunosc faptul că artistul gorjean a ajuns să revoluţioneze concepţia lumii despre artă și frumos, să se exprime, nu doar cioplind piatra, ci și cuvintele, aspecte ale vieţii transfigurate și înţelese de sufletul său luminos.
Arta este la el pe deplin integrată în trăire și viaţă. Nu a teoretizat conceptul de emoţie artistică, însă a transmis-o prin lucrările sale și prin aforisme deopotrivă, făcând să vibreze atât sufletul cât și mintea noastră. A reușit să încuibe în sufletul tuturor sămânţa frumosului și să se înscrie în înţelepciunea milenară prin vorbele sale ”de duh “, prin cele mai sincere și profunde meditaţii filosofice, izvorâte din simplitate, naturaleţe și sensibilitate.

#Scop

Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, prin realizarea unor lucrări literare şi plastice originale, cu tema „Aforismele lui Brâncuși –izvor al exprimării artistice” ,plecând de la vorbele de duh ale marelui Constantin Brâncuși.

#Obiectivele

© dezvoltat de
@andreifrintu Daniel Tudorescu David Petreuș